הארכיון ההיסטורי

האוסף המינהלי מכיל את החומר של וועד המושבה, המועצה והעירייה, משנת 1882 ועד היום, אשר היינו בעל ערך היסטורי ומחקרי.
מבין החומרים ראוי לציין את: ספרי פרוטוקולים ("פרטכלים"), ספר נולדים, ספר נפטרים, ספר נישואין, ספרי רישום בעלי האחוזה (בעלי קרקעות) ותושבים בלתי קבועים. כמו-כן העתקי מכתבים יוצאים, בנוסף לחומר שהתקבל במשרד ועד המושבה.

האוסף התיעודי מכיל חומר ארכיוני מקורי של ארגונים ומוסדות ציבוריים ושל משפחות ואנשים הקשורים לתולדות המקום. אוסף זה משלים את המידע שמתקבל מהאוסף המינהלי על אודות הפעילות בראשון-לציון והתפתחותה. אוסף הרשומות התיעודי מכיל:
אוספים אישיים,  גופים ציבוריים, חינוך ותרבות ומפעלים.

מטרת הארכיון לאסוף, לתעד ולשמר את כל החומר ההיסטורי של ראשון-לציון, בהתאם לחוק הארכיונים משנת תשט"ו, 1955, לשמר ולטפח את המורשת ההיסטורית של העיר, להפיץ את מעשיהם ומורשתם של החלוצים הראשונים ולחנך על-פיהם את הדורות הבאים באמצעות תצוגות המתבססות על חומרים מקוריים מן הארכיון.