מיצג אור-קולי בבאר המושבה

מוזיאון-5מיצג אור-קולי חווייתי
המחזיר את הצופה במנהרת הזמן אל ראשית ימי המושבה
ואל אירוע מציאת המים,
אירוע שחרץ את גורלה של ראשון לציון לחיים.