ספריית העיון

ספריית המוזיאון  מכילה ספרי מחקר ועיון בנושאי ההתיישבות הציונית בארץ-ישראל ובראשון-לציון מתקופת העליות הראשונות וכן יומנים וספרים המבוססים על זיכרונותיהם של ותיקי המושבה.

באוסף ספרים ארכיוניים שזמנם החל מסוף המאה ה-19: יומנים, עיתונות עברית, וספרי לימוד בעברית כגון: יומנו של זלמן דוד ליבונטין "לארץ אבותינו" (1885), ספרו של יהודה גור גרזובסקי "בית ספר עברי" (1896), ספרו של דוד יודילביץ "מדע ארץ-ישראל" (1885), וכן אוסף חלקי של עיתוני "האור", "הצבי"  ו"השקפה". בחלק מן הספרים הארכיונים מצויות הקדשות מעניינות, שהן בעלות אופי אישי, לאומי וראשוני.

הספרייה מכילה כ-4,000 כותרים. קיים גם אוסף ייחודי של תיקי נושא ותיקי אתר, ובהם מבחר של חומר מצולם מתוך האוספים המינה1ליים והתיעודיים של הארכיון, הקשורים לתולדות ראשון-לציון.

חדר העיון והספרייה משרתים קהל יעד מגוון: צוות המוזיאון, חוקרים, סטודנטים, מורים, עובדי הרשות המקומית, אנשי תקשורת ופרסום, אמנים, סופרים, בני משפחות ותיקות והקהל רחב.
שרותי העיון בספרייה ניתנים ללא תשלום. המשתמשים באוספי הארכיון מתחייבים להמציא לארכיון עותק אחד של עבודתם לאחר פרסומה. לפיכך, נמצא מגוון של עבודות מחקר בנושא ראשון-לציון, ברמה של דוקטורט, תואר מוסמך, בוגר אוניברסיטה ועבודות סמינריוניות.