Events for אוגוסט 2020

יום ראשוןיום שנייום שלישייום רביעייום חמישייום שישישבת
 

1

2

3
בעקבות האורקסטרה - מתאים לגילאי 3-8

4

5
סיפור אהבה ראשוני (מתאים לכל המשפחה) אהבה בימי המושבה

6
אהבה בימי המושבה

7

8

9
אהבה בימי המושבה

10
לגדול עם העצים

11
נשים נשים

12

13
מכולרה לקורונה

14

15

16

17
לגדול עם העצים

18
אדריכלות רכילות ומה שביניהם

19
בעקבות האורקסטרה- מתאים לגילאי 3-8

20
בעקבות האורפלים

21

22

23

24
בעקבות האורקסטרה

25
בעקבות האורפלים

26
כשסבא וסבתא היו ילדים (מתאים לגילאי 3-8)

27
מכולרה לקורונה

28

29

30

31

 
יום ראשוןיום שנייום שלישייום רביעייום חמישייום שישישבת