בגדי ראשונים

בגדי ראשונים

התערוכה "בגדי ראשונים" מציגה את האופנה במושבה בחמישים השנים הראשונות לייסודה בליווי תנועה וקול.

הבגדים מוצגים בסצנות תקופתיות על רקע מבנים ואתרים במושבה שעוצבו על פי תצלומים מאוסף המוזיאון. מן התצלומים הישנים נשקפים אלינו אנשי המושבה הלבושים בהידור על פי צו האופנה כפי שהוכתב בפריס. ואכן, למרות תנאי החיים הקשים בארץ-ישראל, לא ויתרו ראשוני המושבה על אורחות הלבוש שהיו מוכרים להם באירופה. כאנשי  בני המעמד הבינוני ברובם, הייתה ההקפדה על הלבוש האירופי חלק ממטענם התרבותי. בימי חג ומועד וכמובן לכבוד המצלמה, התלבשו במיטב מחלצותיהם. הנשים בשמלות רחבות עטורות תחרה אשר הבליטו את מתניהן הכלואים במחוך והגברים בחליפות שלושה חלקים בצרוף עניבה תואמת.

בגדיהם המקוריים של "הראשונים" לא נשתמרו, עבור התערוכה אותרו ברחבי העולם בגדים אותנטיים, הדומים באופיים ובמראם לאלה המופיעים בתצלומים ההיסטוריים. לצדם, פריטי ביגוד שנאספו בארץ ופריטים מאוסף המוזיאון.

התערוכה מוצגת באופן כרונולוגי והשינויים באורחות החיים במהלך העשורים בהם היא עוסקת, נכרים בבגדים. ניתן להבחין בהליכים של שחרור האישה שעם חלוף השנים הלכה האישה והשתחררה ממחוכיה, ועד למראה הנערי שאפיין את אופנת שנות ה- 20 של המאה העשרים.

בניגוד לאופנה הבורגנית של אנשי המושבה מוצגים בתערוכה בני העלייה השנייה והשלישית  בבגדי העבודה שלהם אשר שיקפו את האידיאולוגיה הסוציאליסטית בה דגלו.

בתערוכה מוצג גם שחזור של חנות הגלנטריה מנופוקטורה שהייתה במושבה וסיפקה את כל הדרוש לתפירת בגדים  בימים של טרם היות תעשיית הקונפקציה בארץ-ישראל. בחנות מוצג גם אוסף ייחודי של תבניות כובעים וכלי עבודה של כובען.