האמיני יום יבוא – מחווה לאנשי ארגון "ההגנה" בראשון לציון

"האמיני יום יבוא" – מחווה לאנשי ארגון "ההגנה"  בראשון-לציון

תערוכה זמנית

פתיחה: יום העצמאות תשע"ה, 2015,

נעילה: אוקטובר 2015

"האמיני יום יבוא", שרו הלוחמים ערב הקמת המדינה ברוח איתנה ובאמונה גדולה בהתגשמות החלום של העם היהודי.

התערוכה מציגה את  פועלה של ה"הגנה" בראשון-לציון ושזורים לאורכה סיפוריהם המרתקים של אנשי ה"הגנה" במושבה.

ארגון ה"הגנה"  החל לפעול בראשון-לציון ובנחלת יהודה בראשית שנות השלושים וזאת בעקבות מאורעות תרפ"ט.  בתקופת מאורעות 1936-1939, תוגברה ההתארגנות בראשון-לציון,           בנחלת-יהודה ובהכשרות שבתחומיהן. הוקמו מפקדות, הוטמנו  "סליקים" (מחבואי נשק) והצעירים התאמנו בסתר. שוטרי "משטרת היישובים העבריים"  אשר שירתו תחת המשטרה הבריטית, היו כולם חברי  ה"הגנה" ועסקו בשורותיה בהדרכה ובאימונים במחתרת. הנוער פעל במסגרת הגדנ"ע והתאמן בחשאי באיתות מורס בעזרת דגלים, פנסים והליוגרף, בקרב פנים אל פנים (קפא"פ), בעזרה ראשונה ובשדאות. הגדנ"עים ערכו מסעות להכרת הארץ והכפרים הערביים השכנים וסייעו לכוח הבוגר בכל דרך שנדרשה.

במהלך מלחמת העצמאות הייתה ראשון-לציון לחזית. הדרך לתל אביב נחסמה על ידי ערביי בית דג'ן ויאזור. דרך חלופית נכבשה בחולות, היא  "דרך הביטחון של מולדת" שעברה  מתל אביב, דרך מקווה ישראל, חולון, מולדת  ועד לפאתי ראשון-לציון מצפון לנחלת יהודה. "דרך הביטחון" הייתה חשופה לצליפות ולמיקוש והמעבר בה נעשה בשיירות בליווי משוריין.

עקב מצב המלחמה הונפק  במושבה "בול המשוריין" אשר נועד לממן את שירות הדואר שהועבר ב"דרך הביטחון" באמצעות מכונית משוריינת.

במאי 1948, נטשו הבריטים את מחנה סראפנד (צריפין). ערביי רמלה שהשתלטו עליו, החלו יורים על ראשון-לציון.  בעקבות זאת,  נערכו אנשי גדוד 52 של חטיבת גבעתי שעליו נמנו בני ראשון-לציון ובליל ה-18 במאי 1948, כבשו את המחנה.

ב-3 ביוני 1948, הופצצה המושבה על ידי מטוסים מצריים. הפצצות נפלו במרכז המושבה. עשרים ושלושה תושבים נהרגו, רבים נפצעו ונגרם נזק כבד.

ראשון-לציון תרמה את חלקה למאמץ המלחמתי. בניה התגייסו לכוחות המגן ופעלו למען שלומה ושלום הארץ כולה. רבים מהם נפלו בקרב. בין הנופלים נזכיר את אחד עשר הבחורים מראשון-לציון    אשר נהרגו בינואר 1948 על ידי ערביי סוכריר בעת שיצאו לסיור מבסיסם אשר בגן יבנה.

התערוכה "האמיני יום יבוא"  מעלה על נס את תרומת אנשי ה"הגנה" בראשון-לציון למען המדינה שבדרך.

אוצרת" יונה שפירא

עיצוב: סטודיו טוקן