"הלל. יקב כרמל"

"הלל. יקב כרמל" מביאה את סיפורו המרתק של יקב ראשון לציון עם מוצגים הסטורים נדירים

התערוכה "הלל. יקב כרמל" מציגה את יקב ראשון-לציון כסמל להגשמת חזון יישוב ארץ ישראל ואת שגשוגה של החברה היהודית המתהווה בארץ ישראל.

דרך 120 מוצגים נדירים, חושפת התערוכה את החדשנות של יקב ראשון-לציון בשנותיו הראשונות כמפעל תעשיה חקלאית מודרני הבולט במרחב המזרח התיכון.

בין המוצגים: בקבוקי יין ישנים מראשית ימי היקב, קרונית עתיקה שבה העבירו משאות ברחבי היקב, חותמות כשרות מקוריות של רב היקב הראשון, פעמון העבודה של היקב, תוויות יין מרהיבות מראשית ימי היקב, תצלומים מסוף המאה ה-19 של היקב ואנשיו בתוכם תמונתו של דוד בן גוריון כפועל ביקב ועוד.

אוצרת, יונה שפירא

פתיחה 29.9.2016 – נעילה 18.03.2017