כוח סוס – גלגלים בזמן מן הסוס ועד האוטובוס

"כוח סוס – גלגלים בזמן מן הסוס ועד לאוטובוס"

בהמות העבודה היוו את הכוח שהניע גלגלים וכלים חקלאיים ובלעדיהן לא היה קיום למשק החקלאי.

התערוכה מציגה את חשיבותם של בעלי החיים בעבודה, בהובלה ובתחבורה במשק האיכר ובמושבה כמו גם את ההתפתחות ואת השינויים שחלו בתחומים אלה בראשון-לציון בין השנים 1882 ועד 1951 .

בתערוכה ארבעה חלונות תצוגה המייצגים שלבים בהתפתחות ההובלה והתחבורה במושבה. בכל אחד מהם דגם מוקטן של כלי רכב על רקע התצלום ההיסטורי שעל פיו נבנה. עגלה רתומה לשני סוסים, הדיליז'אנס – "עגלת התמיד" שהובילה נוסעים מראשון-לציון ליפו ובחזרה החל משנת 1886.  "השברולט הזקן"  אחת מן המכוניות הראשונות שהיו במושבה בשנות העשרים של המאה העשרים והאוטובוס הראשון של "יהודה" – קואפרטיב התחבורה הראשון במושבה שהוקם בשנת 1928.

בתערוכה תוכלו לשמוע "חדשות בתחבורה"  פכים היסטוריים משעשעים אודות התחבורה במושבה.

עוד בתערוכה תצוגה אודות "דרום יהודה" .קואופרטיב תחבורה זה הוקם בשנת 1931 אויחד את "יהודה" מראשון-לציון עם "דרום" מרחובות. הקואופרטיב חלש על כל התחבורה וההובלה מתל אביב ודרומה, השתתף בהקמת יישובי "חומה ומגדל", בהורדת מעפילים בחופי הסביבה, בהקמת אחת עשרה הנקודות בנגב במוצאי יום הכיפורים תש"ז, 1946 ובקרבות מלחמת העצמאות. הקואופרטיב פעל עד 1951 , אז התאחד עם הקואופרטיבים "אגד" ו"שחר" . יחד הקימו את אש"ד הוא אגד של ימינו.