25 TWENTY – תערוכת אמנות לציון 25 שנים לעלייה מברה"מ לשעבר

תערוכה ישראלית דיגיטאלית חדשנית אשר נוצרה ע"י המשרד לקליטת העלייה .

התערוכה  תוקרן על הקירות ועל הרצפה ובשילוב קטעי  אנימציה. יצירות אמנותיות של 20 אמנים עולים מצטיינים שעלו מבריה"מ לשעבר .
התערוכה תיפתח במוזאון ראשון לציון ב 10.11 ועד 30.11
פתיחה חגיגית תיערך ב-18.11 באודיטוריום של המוזאון ותכלול גם סיור.

העלייה הגדולה מבריה"מ לשעבר למדינת ישראל משנת 1989ועד היום הביאה עמה למעלה ממיליון נפשות   בכל תחומי התעסוקה ובכללם אמנים רבים מוכשרים מאוד אשר הביאו עימם את התרבות המודרנית והקלאסית, הון אנושי גדול ששינה את פניה של מדינת ישראל.   מתחילת שנות ה-90 מסייע משרד העלייה והקליטה  לאמנים העולים להשתלב במקומות תעסוקה בכלל ובתחומי האמנויות בפרט בפרויקטים אמנותיים ובמוסדות תרבות מובילים בארץ. לרגל חגיגות 25 שנה לעלייה מבריה"מ לשעבר הוחלט ע"י הנהלת המשרד לקיים מספר אירועים מרכזיים וביניהם תערוכת אמנים עולים מצטיינים בתחומי אמנות הציור והפיסול בלבד ואשר יצרו את יצירותיהם לאחר עלייתם ארצה ואשר נוגע לקליטתם והשתלבותם בארץ מזוויות שונות.

1 (1)

האמנים המשתתפים בתערוכה מייצגים את העלייה ממגוון ארצות חבר העמים ונועדה לחשוף אותם ואת יצירותיהם המשקפות את זהותם וראייתם את מדינת ישראל לאחר עלייתם ארצה וכן להעצים ולחזק את היכרותם עם החברה הישראלית.

20 האמנים המצטיינים המשתתפים בתערוכה נבחרו בקפידה ע"י ועדת שופטים מקצועיים בראשות יו"ר ואוצר התערוכה מר אלכסנדר גנלין . בתמונותיהם מספרים את רוח עלייתם והשתלבותם בארץ, וכן אמנות הייחודית מארץ מוצאם.  התערוכה הראשונה הוצגה במרכז מורשת בגין בירושלים לרגליה של חומות העיר העתיקה המוארות וביקרו בה עשרות צופים שהתרשמו מאוד מתערוכה ייחודית ברמה גבוהה מאוד. התערוכה הנה נודדת ונבחרה ע"י עיריית ראשון לציון להיות מוצגת בחודש  דצמבר במוזאון ראשון לציון.