גן הילדים העברי הראשון

תרנ"ט, 1898 – נפתח גן הילדים העברי הראשון בעולם

1גן הילדים הוקם מתוך הצורך ליצור כיתה מכינה לבית הספר העברי, או בלשונו של דוד יודילוביץ', מנהל בית הספר באותה עת: "בית תרבות קטנים" שתפקידו היה לתת לילדים הרכים בסיס חינוכי עברי אחיד בטרם כניסתם לבית הספר. אסתר שפירא שנבחרה מקרב תלמידות בית הספר להיות הגננת, נשלחה אל גן הילדים האנגלי שבבית הספר "אוולינה דה רוטשילד" בירושלים, שם השתלמה בשיטת החינוך של פרבל. גן הילדים שכן במרתף בית הכנסת.

על גן הילדים כתב דוד יודילוביץ':

"…ענג שעשוע,….גיל ושיר. בתוך כל אלה הייתה טבולה כל הפמליא הקטנה שלה…העברים הפעוטים הראשונים בגן הילדים העברי הראשון בימינו."
(דוד יודילוביץ', "ראשון-לציון התרמ"ב-התש"א, 1941 , עמ' 203 )